رب گوجه نازچین
مقالات
جمعه ، 16 فروردين ، 1398 ساعت 45 : 13
تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :    تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :

تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين : پس از بازرسي اوليه و توزين ، گوجه ها در حوضچه اوليه شستشو كه دربيرون سالن ...

جمعه ، 16 فروردين ، 1398 ساعت 44 : 13
رب گوجه فرنگی چاشنی خوشرنگ و خوش طعم غذا در سفره شما    رب گوجه فرنگی چاشنی خوشرنگ و خوش طعم غذا در سفره شما

رب گوجه فرنگي به عنوان چاشني غذا جهتبهبود طعم و رنگ ، نقش اساسي در رژيم غذايي ايران ...


مقاله : تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :

تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :
تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :

تشريح خط توليد رب گوجه فرنگي در كارخانه نازچين :

پس از بازرسي اوليه و توزين ، گوجه ها در حوضچه اوليه شستشو كه دربيرون سالن توليد قرار گرفته تخليه مي شوند . حوضچه دوم ، اولين ايستگاه ورود گوجهها به درون سالن بوده و از آنجا توسط نوار نقاله سورتينگ پس از عبور از زير دوشهايآب جهت شستشوي نهايي و جدا شدن گوجه هاي ناسالم و نارس و همچنين برگها و دمچه هاتوسط كارگران اين قسمت ، به محفظه خرد كن منتقل مي شوند . گوجه خرد شده پس از عبوراز صافي تعبيه شده در درون محفظه خرد كن ، به قسمت بلانچينگ ( Preheater ) وارد مي شوند . در اين مرحله آبگوجه تحت دماي 50 تا 60 درجه به مدت 30 ثانيه قرار مي گيرد كه اين عمل موجب از بينرفتن آنزيم پكتاز ، سهولت جدا شدن پوسته از گوشت ميوه و همچنين جداشدن مواد صمغياطراف هسته و ورود آنها به آب گوجه مي شود . در اين حالت محصول نهايي طعم وويسكوزيته بهتري خواهد داشت . پس از عبور از اين مرحله ، آب گوجه جهت حذف هسته وپوسته و ساير ناخالصي ها از فيلتر 2 مرحله اي عبور مي كند . فيلتر ها استوانه ايبوده و در مرحله اول صافي با قطر سوراخهاي 2/1 ميليمتر و در مرحله دوم صافي با قطرسوراخهاي5/0 ميليمتر قرار دارد . پس از صاف شدن ، آب گوجه وارد تانك ذخيره مي گرددكه اين تانك مجهز به همزن مي باشد . آب گوجه جهت تغليظ ( پخت ) از تانكهاي ذخيرهبه بخش تغلیظ در اواپراتورهای دو مرحله ای منتقل شده و در آنجا در شرايط نسبي خلاءتا رسیدن به بریکس 25 تغلیظ مي شود . هنگام رسيدن بريكس به حدود 25 تا 26 ، معادل 5/1تا 2 درصد نمك به مخزن رب افزوده مي شود . رب حاصل از قسمت پخت ، به بالانس تانكپاستوریزه و از آنجا به پاستوريزاتور لوله اي منتقل مي شود . در پاستوريزاتوردمايي معادل 88 تا 90 درجه به محصول اعمال مي شود . رب خروجي از پاستوريزاتور باهمان دما به پركن رفته و درون قوطي ها پر مي شود. خلاء یا اگزاست مورد نیاز درقوطی توسط پرکردن داغ تامین می شود. قوطي ها نيز پس از دربندي و درج اطلاعات محصولاز قبیل تاریخ تولید و سری ساخت توسط جت پرینتر بر روی درب قوطی، وارد تونلاتوكلاو مي شوند . اتوكلاو يا تونل پاستوريزاسيون تكميلي ، داراي 2 قسمت مي باشد .در قسمت اول قوطي ها بر روی نوار نقاله از داخل مخزن آب جوش (با دمايي معادل 96درجه ) در زماني حدود 25 تا 30 دقيقه عبور مي كند . در قسمت دوم كه در ادامه تونلاست ، آب سرد از دوشها بر روي قوطي ها ريخته شده و قوطي ها خنك مي شوند . قوطي هايخارج شده ، به سالن قرنطينه منتقل مي شوند و پس از تایید کنترل کیفیت و آزمایشگاه،شرينگ شده و به بازار و يا انبار محصول منتقل مي گردند.   

تعداد بازدید : 734
نام  
ایمیل  
وب سایت
نظر